Home >News
ตั้งแต่บ่ายวันที่ 10 ก.ค. 57 จนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมา (14 ก.ค. 57) จำนวน 362 ราย และใบเสร็จ/สลิปการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมสามารถใช้ดำเนินการได้ เมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการแล้ว พร้อมกันนี้ สำนักงาน กสทช. ทยอยประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ ที่สามารถออกอากาศได้บนเว็บไซต์สำนักงานฯ แล้ว
สำนักงาน กสทช. เขต 9 (เชียงใหม่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ค่ายกาวิละ มทบ.33 ร่วมกันทำการตรวจค้นสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 สถานี
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต เชียงใหม่
68 หมู่ 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200    email : [email protected]    โทร : 0-5380-5904 - 5, 0-5327-4413, 0-5327-4686  โทรสาร : 0-5327-4670