หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับเปลี่ยนความถี่ดิจิตอลทีวีเป็นรายพื้นที่
สำนักงาน กสทช. เขต 32 ให้บริการออกใบอนุญาตนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุโขทัย

กสทช.เขต 32 จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ
ตัวแทนสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดตากรับมอบน้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย
ประชาชนจิตอาสา นำน้ำดื่มมอบให้ สำนักงาน กสทช.เขต 32 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย
สำนักงาน กสทช.เขต 32 มอบน้ำดื่มสนับสนุนสมาคมวิทยุสมัครเล่นสุโขทัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.สุโขทัย
สำนักงาน กสทช. เขต 32 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
สำนักงาน กสทช. เขต 32 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำนักงาน กสทช. เขต 32 ตรวจค้นจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยวิทยุคมนาคม ในพื้นที่ ต. ช่องแคบ  อ. พบพระ  จ. ตาก
 
สำนักงาน กสทช.เขต 32 ร่วมกับสำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม สำนักงาน กสทช. ร่วมเดินทางกับคณะกรรมมาธิการ ลงพื้นที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ติดตามปัญหาการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32 ลำพูน
324/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000    email : mtr_32@nbtc.go.th    โทร :  053-584488 , 053-584499 โทรสาร :