หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > กสทช. จับมือกรมท่าอากาศยาน นำเทคโนโลยี 5G ให้บริการในสนามบิน
บันทึกโดย :นายกิตติชัย คำกวน (เขต32 ตาก)
วันที่บันทึก :30/06/2563
กสทช. จับมือกรมท่าอากาศยาน นำเทคโนโลยี 5G ให้บริการในสนามบิน
🎉 กสทช. จับมือกรมท่าอากาศยาน นำเทคโนโลยี 5G ให้บริการในสนามบิน ✈
.
วันนี้ (24 มิ.ย. 63) สำนักงาน กสทช. และกรมท่าอากาศยาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยการศึกษาและการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G โดยมีพลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม
.
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคบริการโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมการบิน โดยเป็นการนำเทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นบริการในกิจการโทรคมนาคมที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนการให้บริการในอุตสาหกรรมการบินซึ่งถือเป็นประตูสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และเป็นการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่ระบบนิเวศสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport Ecosystem) ในอนาคต โดยความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานนี้ จะทำให้เกิดผลของการดำเนินการที่ชัดเจนในเรื่องการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G เพื่อให้เกิดบริการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมท่าอากาศยานภายในพื้นที่สนามบิน การสร้างระบบนิเวศของสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport Ecosystem) ที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้โดยสาร และประชาชนภายในสนามบิน รวมถึงยังเป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จะสามารถรายงานผล และป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตประจำวัน และการเดินทางของประชาชน และนักท่องเที่ยวผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G
.
#5GSmartAirport
#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32 ลำพูน
324/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000    email : mtr_32@nbtc.go.th    โทร :  053-584488 , 053-584499 โทรสาร :