หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช.เขต 32 เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างการระบาดของไวรัสโควิด-19
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :31/10/2557
สำนักงาน กสทช.เขต 32 เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างการระบาดของไวรัสโควิด-19
 เนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การติดต่อประสานงานกับสำนักงาน กสทช.เขต 32 เป็นไปอย่างลำบากอีกทั้งยังมีการประกาศเคอร์ฟิว เพื่อความสะดวกของประชาชนและผู้ประกอบการที่ต้องการติดต่อสำนักงาน กสทช. และเป็นการปฎิบัติตามมาตรการ Social Distance สำนักงาน กสทช.เขต 32 จึงได้เพิ่มช่องทางการติดต่อทางแอพพลิเคชั่นไลน์ โอเพนแชทอีกช่องทางหนึ่ง โดยแบ่งเป็นกลุ่มงาน เพื่อสะดวกในการติดต่อดังนี้

** หมายเหตุ ช่องทางติดต่อทาง Line open chat นี้ สร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวก เฉพาะประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ จ.ตาก และ จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน กสทช.เขต 32 เท่านั้น **


1586335584407.jpg
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32 ลำพูน
324/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000    email : mtr_32@nbtc.go.th    โทร :  053-584488 , 053-584499 โทรสาร :