Home >News > สำนักงาน กสทช.เขต 9 (เชียงใหม่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ค่ายกาวิละ มทบ. 33 ดำเนินการตรวจค้นจับ
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :09/01/2015
สำนักงาน กสทช.เขต 9 (เชียงใหม่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ค่ายกาวิละ มทบ. 33 ดำเนินการตรวจค้นจับกุมสถานีวิทยุกระจายเสียงความถี่ 103.00 MHz
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 11.30 น. งานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.เขต 9 (เชียงใหม่) โดย นายมานพ ไชยประสิทธิ์, นายอาทิตย์ ปริยะ ตำแหน่ง ก.1 และนายกรัณย์ โพธิ์สวรรค์ ตำแหน่ง ก.3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ค่ายกาวิละ มทบ.33 ได้แก่ ร.ท.สมนึก กันธวงค์ ตำแหน่ง ผบ.มว.ร้อย สห.มทบ.33 ค่ายกาวิละ, จ.ส.อ.รักพงษ์ บุญพิมล, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ริม นายธนกร ประมูลผล ตำแหน่ง ปลัดอำเภออาวุโส ดำเนินการตรวจค้นจับกุมสถานีวิทยุกระจายเสียง ไม่ทราบชื่อ ความถี่ 103.00 MHz ตั้งที่เลขที่ 131 บ้านสันคะยอม ม.8 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ผู้กระทำผิด ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และขัดประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 79/2557
นำผู้ต้องหา และของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.ท. เศรษฐชัย ธรรมน้อย เป็นพนักงานสอบสวนตามข้อ ปจว. 3 เวลา 14.00 น. ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 คดีอาญาที่ 520/57 บัญชีของกลางลำดับที่ 333/57 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1-(1).jpg
2-(1).jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต เชียงใหม่
68 หมู่ 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200    email : [email protected]    โทร : 0-5380-5904 - 5, 0-5327-4413, 0-5327-4686  โทรสาร : 0-5327-4670