Home >News > สำนักงาน กสทช. เขต 9 (เชียงใหม่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ค่ายกาวิละ มทบ.33 ร่วมกันทำการตรวจค้น
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :09/01/2015
สำนักงาน กสทช. เขต 9 (เชียงใหม่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ค่ายกาวิละ มทบ.33 ร่วมกันทำการตรวจค้นสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 สถานี
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลาประมาณ 11.30 น. งานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภภ. เขต 9 โดย นายกฤตธิพัฒน์ กลขุนทด หัวหน้างานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ , นายมานพ ไชยประสิทธิ์,นายศุภลักษณ์ รูปศรี,นายอาทิตย์ ปริยะ ตำแหน่ง ก.1, นางสาวอัชราพร ธรรมเสนา และนายกรัณย์ โพธิ์สวรรค์ ตำแหน่ง ก.3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ค่ายกาวิละ มทบ.33 ได้แก่ จ.ส.อ.รักพงษ์ บุญพิมล , ส.ต.บุญญฤทธิ์ ขุนคง , และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหางดง จ.เชียงใหม่ ดำเนินการตรวจค้นจับกุมผู้กระทำผิด ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และขัดประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 79/2557 ได้แก่
1.สถานีวิทยุกระจายเสียง “ชุมชนคนหางดง”ความถี่ 91.000 เมกะเฮิรตซ์ ตั้งอยู่ไม่มีเลขที่
วัดเดชดำรงค์ ม.6 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
2.สถานีวิทยุกระจายเสียง “นอร์ท-เชียงใหม่ เพื่อการศึกษา” ความถี่ 107.000 เมกะเฮิรตซ์ ตั้งอยู่เลขที่ 169 ม.3 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
3.นำผู้ต้องหา และของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมี ร.ต.อ. สงคราม แก้วยา เป็นพนักงานสอบสวนตามข้อ ปจว. 1 เวลา 12.00 น. ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 คดีอาญาที่ 708/2557 บัญชีของกลางลำดับที่ 191/2557 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  

_MG_1438-(800x533).jpg
_MG_1520-(800x533).jpg
_MG_1522-(800x533).jpg
IMG_2757-(800x598).jpg
IMG_2761-(800x598).jpg
IMG_2763-(800x598).jpg
IMG_2781-(800x598).jpg
IMG_2783-(800x598).jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต เชียงใหม่
68 หมู่ 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200    email : [email protected]    โทร : 0-5380-5904 - 5, 0-5327-4413, 0-5327-4686  โทรสาร : 0-5327-4670