หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > กสทช.เขต 32 จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ
บันทึกโดย :นายกิตติชัย คำกวน (เขต32 ตาก)
วันที่บันทึก :09/09/2563
กสทช.เขต 32 จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ

วันที่ 2 กันยายน 2563 กสทช.เขต 32 จัดประชุมการสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการสื่อสาร และเคเบิลทีวี ณ ห้องประชุมชมปิง ชั้น 4 อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเมืองตาก เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการกำกับดูแลการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าและการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนสายสื่อสารที่มีลักษณะไม่เป็นระเบียบซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
  
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32 ลำพูน
324/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000    email : mtr_32@nbtc.go.th    โทร :  053-584488 , 053-584499 โทรสาร :