หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > กสทช. เคาะเงินเยียวยาคลื่น 2600 MHz ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
บันทึกโดย :นายกิตติชัย คำกวน (เขต32 ตาก)
วันที่บันทึก :15/06/2563
กสทช. เคาะเงินเยียวยาคลื่น 2600 MHz ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

📌 กสทช. เคาะเงินเยียวยาคลื่น 2600 MHz ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยคิดอายุการถือครองคลื่นความถี่ 6 ปี 5 เดือน เป็นเงิน 3,235.836 ล้านบาท📺
.

วันนี้ (10 มิ.ย. 2563) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. แถลงมติการประชุม กสทช. พิจารณา เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500 – 2690 MHz ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยที่ประชุม กสทช. มีมติกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้กำหนดจ่ายค่าทดแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ โดยให้นับเอาระยะเวลาตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติให้คืนคลื่นความถี่จนถึงวันที่ 3 เม.ย. 2565 เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี รวมกับระยะเวลาการพิจารณาสิทธิในการใช้งานคลื่นความถี่ที่ทำให้ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขาดความชัดเจนในสิทธิการใช้งานคลื่นความถี่ กล่าวคือ ห้วงเวลาตั้งแต่วันที่แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่มีผลบังคับใช้ (20 เม.ย. 2555) ถึงวันที่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบสิทธิการใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าว (23 ก.ย. 2558) เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี 5 เดือน รวมทั้งสองช่วงเวลาเป็นระยะเวลาประมาณ 6 ปี 5 เดือน คิดเป็นมูลค่าของการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 3,235,836,754.93 บาท
.

#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32 ลำพูน
324/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000    email : mtr_32@nbtc.go.th    โทร :  053-584488 , 053-584499 โทรสาร :