หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตัวแทนสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดตากรับมอบน้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย
บันทึกโดย :นายกิตติชัย คำกวน (เขต32 ตาก)
วันที่บันทึก :26/08/2563
ตัวแทนสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดตากรับมอบน้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายอาทิตย์  ปริยะ ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบ สำนักงาน กสทช.เขต 32 ส่งมอบน้ำดืมให้กับตัวแทนสมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.ตาก (HS6AT) เพื่อนำไปสนับสนุนและมอบให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเขตพื้นที่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32 ลำพูน
324/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000    email : mtr_32@nbtc.go.th    โทร :  053-584488 , 053-584499 โทรสาร :