หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาชนจิตอาสา นำน้ำดื่มมอบให้ สำนักงาน กสทช.เขต 32 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย
บันทึกโดย :นายกิตติชัย คำกวน (เขต32 ตาก)
วันที่บันทึก :26/08/2563
ประชาชนจิตอาสา นำน้ำดื่มมอบให้ สำนักงาน กสทช.เขต 32 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ประขาชนจิตอาสา นำนำ้ดืมมามอบให้ สำนักงาน กสทช. เขต​32​ เพื่อส่งมอบให้สมาคม​วิทยุสมัครเล่นในเขตรับผิดชอบ นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จังหวัดสุโขทัย

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32 ลำพูน
324/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000    email : mtr_32@nbtc.go.th    โทร :  053-584488 , 053-584499 โทรสาร :