หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปรับเปลี่ยนความถี่ดิจิตอลทีวีเป็นรายพื้นที่
บันทึกโดย :นายกิตติชัย คำกวน (เขต32 ตาก)
วันที่บันทึก :02/10/2563
ปรับเปลี่ยนความถี่ดิจิตอลทีวีเป็นรายพื้นที่

การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz คืออะไร?

           การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz คือ การเรียกคืนคลื่นความถี่จากกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบางส่วน เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ให้กับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications: IMT) ซึ่งอาศัยเทคโนโลยี 4G/5G โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานคลื่นความถี่มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

           กระบวนการเรียกคืนคลื่นความถี่ในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางสากลโดยจะปรับเปลี่ยนการใช้งานคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยจากเดิมบนคลื่นความถี่ย่าน 510 – 790 MHz เปลี่ยนเป็น 470 – 694 MHz ดังรูปที่ 2 ซึ่งคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่กลับคืนมานั้นได้นำไปจัดสรรให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยจะสามารถเปิดให้บริการระบบ 4G/5G ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ด้วยเหตุนี้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะต้องดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายและปรับเปลี่ยนความถี่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

           สำนักงาน กสทช.เขต 32 ดูแลพื้นที่ในส่วนของจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตาก โดยในส่วนของจังหวัดสุโขทัย อยู่ในเฟสที่ 7 จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 - 17.00 น. ส่วนจังหวัดตากอยู่ในเฟสที่ 10 จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่าย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.00 - 17.00 น. โดยหลังจากการปรับปรุงโครงข่ายแล้ว ท่านต้องทำการจูนกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีของท่านใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถรับชมได้ตามปกติ โดยวิธีการจูนกล่องรับสัญญาณสามารถตรวจสอบได้จากเวปไซท์ https://700.nbtc.go.th/


         
  
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32 ลำพูน
324/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000    email : mtr_32@nbtc.go.th    โทร :  053-584488 , 053-584499 โทรสาร :