หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำ “โครงการ
บันทึกโดย :นายกิตติชัย คำกวน (เขต32 ตาก)
วันที่บันทึก :30/06/2563
สำนักงาน กสทช. ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำ “โครงการนำร่องรถอัจฉริยะไร้คนขับ"
“รถอัจฉริยะไร้คนขับ” 🚑 ยกระดับการแพทย์ไทยด้วยเทคโนโลยี 5G 💉
.
สำนักงาน กสทช. ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำ “โครงการนำร่องรถอัจฉริยะไร้คนขับ ยกระดับการแพทย์ไทยสู่ยุค 5G” ซึ่งเป็นความร่วมมือในการนำ “รถอัจฉริยะไร้คนขับ” มาใช้ในการขนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบโลจิสติกส์ของโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคจากการสัมผัส ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถบริหารจัดสรรบุคลากร และเวลาเพื่อดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น โดยโครงการดังกล่าวจะนำร่องใช้ในโรงพยาบาลศิริราชเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และหากประสบความสำเร็จจะนำไปต่อยอดในการใช้งานด้านอื่นๆ และในโรงพยาบาลอื่นๆ ต่อไป ซึ่งในอนาคตจะมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสมมาปรับใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ หรือ Smart Hospital💊
.
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้สำนักงาน กสทช. ได้มีการให้บริการแพทย์ทางไกล โดยการใช้เทคโนโลยี 5G เชื่อมโยงการการรักษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.) กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยนำร่อง 4 โรค ได้แก่ โรคตา โรคผิวหนัง โรคความดัน และโรคเบาหวาน พร้อมขยายระบบการให้บริการแพทย์ทางไกลไปให้บริการผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ เริ่มต้นที่เรือนจำกลางเขาบิน และเรือนจำกลางราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนที่อยู่ในชนบท และนักโทษในเรือนจำที่เข้าถึงการรักษาได้ลำบาก ซึ่งโครงการที่สำนักงาน กสทช. ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นการต่อยอดเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ให้เกิดกับประเทศชาติและประชาชน
.
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผล และมีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม ซึ่งโรงพยาบาลศิริราชให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและนำมาพัฒนางานทางการแพทย์ได้อย่างเป็นองค์รวม โดยช่วงเริ่มต้นจะใช้ในการขนส่งยาเพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่ในงานด้านการขนส่ง ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับบริการทางการแพทย์ไทยได้ในระยะยาว
.
นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หัวเว่ยรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ของไทยอย่างต่อเนื่อง โดยรถอัจฉริยะไร้คนขับสามารถช่วยรับส่งเวชภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลศิริราช จะช่วยเร่งบริการทางการแพทย์ให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยี 5G ในแวดวงสาธารณสุขยังสามารถจุดประกายธุรกิจภาคอื่นๆ ให้หันมาสนใจในประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G และสำรวจการใช้งานรูปแบบใหม่ๆ โดยสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุด คือ เทคโนโลยี 5G จะเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในด้านต่างๆ ต่อไป
.
#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รถยนต์ และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32 ลำพูน
324/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000    email : mtr_32@nbtc.go.th    โทร :  053-584488 , 053-584499 โทรสาร :