หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช.เขต 32 ร่วมกับสำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม สำนักงาน กสทช. ร่วมเดินทางกั
บันทึกโดย :นายกิตติชัย คำกวน (เขต32 ตาก)
วันที่บันทึก :11/08/2563
สำนักงาน กสทช.เขต 32 ร่วมกับสำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม สำนักงาน กสทช. ร่วมเดินทางกับคณะกรรมมาธิการ ลงพื้นที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ติดตามปัญหาการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต
วันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 นายมนต์ชัย  ณ  ลำพูน พร้อมพนักงาน ภภ.เขต 32 ร่วมกับสำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม สำนักงาน กสทช. ร่วมเดินทางกับคณะกรรมมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิหากิจ องค์กรมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ อ.แม่ระมาด  จ.ตาก เพื่อศึกษาดูงานเรื่อง "ติดตามปัญหาการให้บริการของกฟภ.และการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต สัญญาณโทรศัพท์ ของ TOT และ กสทช.ในพื้นที่ชุมชนชาวเขาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตป่าสงวนฯและอุทยานแห่งชาติ " ที่บ้านห้วยขะเนจื้อ  บ้านห้วยปลากอง และบ้านแม่ตื่น อ.แม่ละมาด  จ.ตากจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32 ลำพูน
324/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000    email : mtr_32@nbtc.go.th    โทร :  053-584488 , 053-584499 โทรสาร :