หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. เขต 32 ให้บริการออกใบอนุญาตนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุโขทัย
บันทึกโดย :นายกิตติชัย คำกวน (เขต32 ตาก)
วันที่บันทึก :23/09/2563
สำนักงาน กสทช. เขต 32 ให้บริการออกใบอนุญาตนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงาน กสทช. เขต 32 ร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุโขทัย (HS6AS) ให้บริการออกใบอนุญาตนอกสถานที่ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32 ลำพูน
324/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000    email : mtr_32@nbtc.go.th    โทร :  053-584488 , 053-584499 โทรสาร :