หน้าแรก > บริการ > การอนุญาตให้ อปท. ใช้ความถี่,เครื่อง,ตั้งสถานีเพื่อการติดต่อสื่อสารและเพื่อกระจายเสียงตามสาย
บันทึกโดย :นายกิตติชัย คำกวน (เขต32 ตาก)
วันที่บันทึก :11/08/2563
การอนุญาตให้ อปท. ใช้ความถี่,เครื่อง,ตั้งสถานีเพื่อการติดต่อสื่อสารและเพื่อกระจายเสียงตามสาย
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32 ลำพูน
324/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000    email : [email protected]    โทร :  053-584488 , 053-584499 โทรสาร :